Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 23.9.2021
Zveřejnit do: 9.10.2021
Oblast: Volby
Původce: Obec

Oznámení o době a místu konání voleb

Značka:
Zveřejnit od: 13.9.2021
Zveřejnit do: 9.10.2021
Oblast: Volby
Původce: Obec

Zasedání Okrskové volební komise

Značka:
Zveřejnit od: 23.8.2021
Zveřejnit do: 10.10.2021
Oblast: Volby
Původce: Obec

Počet a sídlo volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Heřmanově

Okrsek Č. 1
kabiny TJ Heřmanov ve Fojtovicích čp.65
pro oprávněné občany s adresou trvalého pobytu ve
Fojtovicích


Okrsek Č. 2
pohostinství Heřmanov Cp. 113, malá zasedací místnost
pro oprávněné občany s adresou trvalého pobytu v Heřmanově
a v Blankarticích

Značka:
Zveřejnit od: 9.8.2021
Zveřejnit do: 9.10.2021
Oblast: Volby
Původce: Obec

Stanoveni minimálního počtu členů okrskové volební komise a počet zástěn

dle § 14c odst. 1 písm. c) a § 17 odst. 2 zákona Č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
stanovuji následujÍcÍ minimálni počet Členů okrskové volební komise a počet zástěn:
každá okrsková volební komise v Heřmanově bude mít minimálně 4 členy včetně zapisovatele a každý
volební okrsek bude mít jednu zástěnu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, které se uskuteční 8. a 9. října 2021.

Značka:
Zveřejnit od: 15.3.2021
Zveřejnit do: 31.12.2022
Oblast: Pozemkové úpravy
Původce: Obec

Komplexní pozemkové úpravy - Blankartice

Usnesení (pdf) (vyvěšeno dne 15.3.2021 - 30.3.2021)

Oznámení o ustanovení opatrovníkem PDF (vyvěšeno 16.3.2020)
Oznámení o ustanovení opatrovníkem 4 PDF (vyvěšeno 4.9.2019)
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky PDF (vyvěšení 23.10.2018)
Oznámení o ustanovení opatrovníkem 3 PDF (vyvěšení 17.7.2017)
Oznámení o ustanovení opatrovníkem 2 PDF
Oznámení o ustanovení opatrovníkem PDF
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky PDF (vyvěšení 24.11.2016)

Značka:
Zveřejnit od: 1.7.2020
Zveřejnit do: 31.8.2070
Oblast: Ostatní
Původce: Ostatní původci

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020

Značka:
Zveřejnit od: 24.2.2020
Zveřejnit do: 2.8.2025
Oblast: Pozemkové úpravy
Původce: Ostatní původci

Vyhlášení obnovy katastrálního operátu

Značka:
Zveřejnit od: 9.12.2019
Zveřejnit do: 31.12.2022
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Ostatní původci

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - kůrovec

Změna a doplnění (změna územní působnosti)
221231-63920_2019-MZE-16212.pdf (vyvěšeno:9.12.2019; staženo:31.12.2022)
221231-OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf (vyvěšeno:9.12.2019; staženo:31.12.2022)

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
221231-Verejna-vyhlaska-MZE.pdf (vyvěšeno:3.9.2019 ;staženo:31.12.2022)

Verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-kurovec.pdf (vyvěšeno dne 4.4.2019)

Značka:
Zveřejnit od: 14.11.2017
Zveřejnit do: 31.12.2022
Oblast: Pozemkové úpravy
Původce: Ostatní původci

Komplexní pozemkové úpravy - Fojtovice

Pověření ke vstupu na pozemky PDF (vystavení 10.11.2018)
Ustanovení opatrovníkem PDF (vystavení 23.10.2018)
Ustanovení opatrovníkem I PDF (č.j.: OB/366/2017  vystavení 14.11.2017) 

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

czechpoint.jpg
mas.jpg

Doprava

di

jr

 

Vyrobeno s v Origine

20. 9. 2021 15:16

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru