Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Heřmanovský zpravodaj

Poděkování firmě MO.REAL, s.r.o. za podporu zpravodaje, aby mohl vycházet barevně
A firmě Jiří Bartoš - SLON za vstřícnost při tisku.

Všechny zpravodaje naleznete na stránce https://www.dropbox.com/....

Prosinec 2023 

 

Listopad 2023

 

Říjen 2023 - č. 154

zpravodaj-154-tisk.pdf

 

Září 2023 - č. 153

 

Srpen 2023 - č. 152

 

Červenec 2023 - č. 151

 

Červen 2023 - č. 150

 

Květen 2023 - č. 149

zpravodaj-149-tisk.pdf

 

Duben 2023 - č. 148

zpravodaj-148-tisk.pdf

 

Březen 2023 - č.147

Zpravodaj-147-tisk.pdf

 

Únor 2023 - č.146

zpravodaj-146-tisk.pdf

 

Leden 2023 - č.145

zpravodaj-145-tisk.pdf

 

Prosinec 2022 - č.144

zpravodaj-144-tisk.pdf

 

Listopad 2022 - č.143

zpravodaj-143-tisk.pdf

 

Říjen 2022 - č.142

zpravodaj-142-tisk.pdf

 

Září 2022 - č.141

zpravodaj-141-tisk.pdf

 

Srpen 2022 - č.140

zpravodaj-140-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Hospoda Heřmanov
Předpokládaný program veřejného jednání ZO Heřmanov dne 15.9.2022
Volební program na období 2022- 2026
Pozvánka na Svatováclavskou pouť
Kliďánko v Blankarticích
Fotbalové okénko
Pozvánka na "Country"

Červenec 2022 - č.139

zpravodaj-139-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Hospoda Heřmanov
Informace z 3. mimořádného veřejného jednání ze dne 11.7.2022
Komunální volby 2022
Na vodě 2022
Výlet do Starých Splavů
Heřmanovský „Rockový nálet“
Základnová stanice se stožárem
Pozvánka na "Letní slavnost"

Červen 2022 - č.138

zpravodaj-138-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Heřmanovský „Rockový nálet“
Geodetické zaměření pozemků v k.ú. Heřmanov
Pokračování v budování parku v Blankarticích
Pozvánka na akci "Heřmanov na vodě"
Krádež laviček ze hřbitova 
Aktualizace pojištění majetku   
Rozloučení s páťáky a předškoláky
Pokračování v opravách na požární nádrži ve Fojtovicích
Hřiště s umělým povrchem ve Fojtovicích
Fotbalové okénko

Květen 2022 - č.137

zpravodaj-137-tisk.pdf

 

Duben 2022 - č.136

zpravodaj-136-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Informace k případným kupním smlouvám mezi obcí a občany
Pokračování v opravách na požární nádrži ve Fojtovicích
Pokračování v budování parku v Blankarticích
Zápis dětí do Mateřské školy Heřmanov
Den Země v MŠ
Ukliďme Česko
Fotbalové okénko

Březen 2022 - č. 135

zpravodaj-135-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Informace z Usnesení z 1. veřejného jednání
Smlouva o spolupráci
Stromy v březích Fojtovického potoka
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností
Projektový den v MŠ - Myslivec ochránce zvěře
Preventivní program v ZŠ
Fotbalové okénko

Únor 2022 - č. 134

zpravodaj-134-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Vysokorychlostní internet ve všech částech obce
Splachy z pozemků a pády stromů
Odstranění nebezpečných stromů
Vykrývací stanice pro mobilní data
Masopustní veselí 2022
Karneval u nás ve škole
Přípravný fotbal TJ Heřmanov

Leden 2022 - č. 133

zpravodaj-133-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Kulturní předpokládané akce
Poškození zábradlí pod zvonicí
Výsledky hospodaření obce Heřmanov za rok 2021
Pronájmy pozemků
Svoz komunálního odpadu, použitého šatstva a nová vyhláška
Lesní pozemky a palivové dřevo
Čertovské dopoledne
Kolumbárium

Prosinec 2021 - č. 132

zpravodaj-132-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Odpověď z Ministerstva místního rozvoje
Plán mysliveckých naháněk
PF2022
Informace z usnesení ZO Heřmanov
Mikulášská nadílka pro děti
Vítr opět řádil
Šipkaři Mamlas Team
Kids Racing Team Heřmanov z.s.

Listopad 2021 - č. 131

zpravodaj-131-tisk.pdf

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Opatření (COVID)
Mikulášská nadílka pro děti
Návrh nového uspořádání pozemků
Nájemní smlouvy pro k.ú. Blankartice
Výlet do středověku
Podzimní Halloween ve škole
Výsledek kontroly ÚOHS
Daňová kontrola z Finančního úřadu pro Ústecký kraj
Netradiční vítání adventu v naší škole
Fotbal TJ Heřmanov
Termíny svozu vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2022

Říjen 2021 - č. 130

zpravodaj-130-tisk.pdf

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Zájezd do Dětenic pro seniory
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Oznámení o zahájení daňové kontroly
Výpadek elektřiny po větru
Vítání občánků 2021
Kalendář akcí
Měsíc říjen v  naší škole
Blíží se milostivé léto, pomůže tisícům lidí v exekucích

Září 2021 - č. 129

zpravodaj-129-tisk.pdf
zpravodaj-129-vkládka.pdf

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Plán mysliveckých naháněk MS Hubert Heřmanov 2021 
Informace ze 4. veřejného jednání ze dne 23.9.2021
K diskuzi 4. Veřejného jednání ze dne 23.9.2021
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Kalendář akcí
Naše škola - 1. září v naší škole
Podnět od …..?
Fotbal TJ Heřmanov

Srpen 2021 - č. 128

zpravodaj-128-tisk.pdf

náhled zpravodaje

 

Červenec 2021 - č. 127

zpravodaj-127-tisk.pdf (9,7 MB)

náhled zpravodaje

 

Červen 2021 - č. 126

zpravodaj-126-tisk.pdf (4,2 MB)

náhled zpravodaje

 

Květen 2021 - č. 125

zpravodaj-125-tisk.pdf (7,2 MB)
náhled zpravodaje

 

Duben 2021 - č. 124

zpravodaj-124-tisk.pdf (5,5 MB)
náhled zpravodaje

 

Březen 2021 - č. 123

zpravodaj-123-tisk.pdf (3,6 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Veřejné zasedání zo heřmanov dne 8.4.2021 v pohostinství heřmanov
Novinky a úřední deska v e-mailu
 Kulturní dům Fojtovice 66
 Znovuzískaná asfaltová směs 
Svoz nebezpečných odpadů
Budova OÚ Heřmanov
Odstavování vozidel vedle silnice III.tř.
Pojízdná prodejna s masem a masovými výrobky
zápis do 1. ročníku zš
Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd
Zápis do MŠ
Ukliďme Česko v Heřmanově
Z Úřadu práce
Velikonoce -  Svátky jara

Únor 2021 - č. 122

zpravodaj-122-tisk.pdf 3,2 (MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Letošní zima
Internet po optice
Rekonstrukce a nová přístavba OÚ Heřmanov
Vyvážení komunálního odpadu
Zpevněná plocha a opěrná gabionová zeď
termíny svozu tříděných odpadů
Omluva
Kalendárium
Leden a únor v MŠ
Sčítání 2021
Sportovní okénko

Leden 2021 - č. 121

zpravodaj-121-tisk.pdf (3,9 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Ukončení činnosti šéfredaktora
Výsledky hospodaření obce Heřmanov za rok 2020
Odpady v roce 2021
Začátek nového roku 2021 ve škole
Kalendárium
Ohlédnutí za uplynulým mysliveckým rokem
jak se přihlásit k očkování proti Covid-19
Shrnutí motokrosové sezóny 2021 Kids Racing Team Heřmanov

 

 V tištěné verzi je bohužel chyba v článku "Kalendárium". Toto je zde již opraveno.

Prosinec 2020 - č. 120

zpravodaj-120-tisk.pdf (3,3 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Lednový hon
Usnesení ze 4. veřejného jednání dne 15. 12. 2020 v Heřmanově
Odpadové hospodářství v obci
Pokračování prací na hřbitově
Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů
Strategický plán rozvoje obce Heřmanov na období 2020-2030
Přáníčka pro seniory
Malé ohlédnutí za letošním rokem z naší školy

Listopad 2020 - č. 119

zpravodaj-119-tisk.pdf (4,7 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Plánované akce stavebního charakteru na 2021
Informace k plánovaným bodům ZO na den 15.12.2020 
Rozšíření Blankartického rynku
Gabionová zeď a odstavná plocha v Heřmanově
Rekonstrukce budovy restaurace ve Fojtovicích
Adventní čas je před námi
Z naší školy
Rybníček
Prosincové hony
COVID, COVID, COVID
Sportovní okénko
    Z Unie šipkových organizací
    Kids Racing Team Heřmanov
Fejeton - Vzkaz z USA

Říjen 2020 - č. 118

zpravodaj-118-tisk.pdf (3,4 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Pravidelné setkání seniorů
Zjišťování hranic pro obnovu katastrálního operátu
Listopadový hon
Informace z usnesení 3. veřejného jednání ZO konaného 29. 9. 2020
Říjen a listopad na zahradě
Vítání občánků do života
Sportovní okénko
Fejeton COVID - 19
Smějeme se s internetem

Září 2020 - č. 117

zpravodaj-117-tisk.pdf (3,1 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Návrh strategického rozvojového plánu obce
Platba poplatků
Říjnem začínají hony
Vítání občánků do života
Zjišťování hranic pro obnovu katastrálního operátu
Poděkování za podporu malého obchodu
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností
Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Druhý úklid - v Blankarticích…
Sportovní okénko - fotbal
Kids Racing Team Heřmanov z.s.

Srpen 2020 - č. 116

zpravodaj-116-tisk.pdf (2,8 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Uzavírka mostu v Benešově n/Pl.
Upozornění pro řidiče 
Letní akce ve Fotivicích
Září na zahradě
Country k létu prostě patří
Informace k hygienickým opatřením při provozu ZŠ
Svatováclavskou pouť letos nebude pořádat obec
Svatováclavská pouť bude!!!
Školní rok 2020/2021
Sportovní okénko
Fejeton - Country k létu prostě patří

Červenec 2020 - č. 115

zpravodaj-115-tisk.pdf (6,8 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Uzavírka mostu v Benešově n/Pl.
Odpoledne na vodě 2020
Srpen na zahradě
Blankartický rynek
Sportovní okénko - fotbal

Červen 2020 - č. 114

zpravodaj-114-tisk.pdf (2,4 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Obnova katastrálního operátu
Odpoledne na vodě 2020
Informace z usnesení z 2. veřejného jednání dne 28. 5. 2020 v Blankarticích
Rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku
Červenec na zahradě
Sportovní okénko - fotbal
Fejeton - Noc kostelů

Květen 2020 - č. 113

zpravodaj-113-tisk.pdf (4,3 MB)

Informace z obecního úřadu
Obnova katastrálního operátu
Čištění a revize komínů
Svoz komunálního odpadu květen – září 2020
Plánovaný den dětí 30.5.2020 se nekoná
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácnosti 
Vakcinace psů v naší obci
Zasedání ZO obce Heřmanov
Červen na zahradě
Sportovní okénko - „COVID CUP“
Kids Racing Team Heřmanov z.s.

Duben 2020 - č. 112

zpravodaj-112-tisk.pdf (2,2 MB)

Informace z obecního úřadu
Ke koronaviru
Květen na zahradě
Omezená kultura v obci 
Vakcinace psů prozatím není možná 
Vtip z internetu
Oznámení o obnovení provozu Mateřské školy v Heřmanově
Výsledky přijetí žáků do 1. třídy
Informace pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Den Země

Březen 2020 - č. 111

zpravodaj-111-tisk.pdf (3,8 MB)

Informace z obecního úřadu
Informace z usnesení 1. veřejného jednání dne 12. 3. 2020 ve Fojtovicích
Duben na zahradě
Dotazník pro strategický rozvojový dokument
Masopustní veselí
Informace k zápisu žákůdo 1. tříd pro školní rok 2020/2021
Plánované akce pořádané ZŠ a MŠ na rok 2020
Pilné ženy
Fejeton COVID-19

Únor 2020 - č. 110

zpravodaj-110-tisk.pdf (4,2 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Vichřice Sabine
Pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanov
Dokončovací práce v Heřmanově
Dotazníkové šetření
Nádoby na použité oleje z kuchyní
Březen v zahradě
Pozvánka na masopust
Kam za kulturou?
Kids Racing Team Heřmanov z.s.
Příprava fotbalistů 
Fejeton - Doba plastová

Leden 2020 - č. 109

zpravodaj-109-tisk.pdf (2 MB)

náhled zpravodaje

Slovo šéfredaktora
Informace z obecního úřadu
Výsledky hospodaření obce Heřmanov za rok 2019
Informace z 5. veřejného zasedání ZO z 19. 12. 2019
Odpady
Nájmy pozemků
Pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanov
Plánované akce pořádané obcí Heřmanova kulturní komisí při obci na rok 2020
Blankartický rynek - kulturní a společenské akce  2020
Plánované akce OÚ Heřmanov a zastupitelů na rok 2020
Silvestr v Blankarticích.
Kiosek na kabinách TJ Heřmanov
Fejeton - Jak dotěrný hmyz
Dotazník pro občany

1-xxx

Archiv (Dropbox)

 

 

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

videokanál Youtube

Czechpoint

dopravní info

 

Vyrobeno s v Origine

15. 7. 2024 15:09

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru