Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Co mohu vyřídit zde

  • Všechny služby Czech point
    Více na: Czechpoint.cz

  • Vidimace a legalizace 
    Ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině

  • Trvalé přihlašování k pobytu
    Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:
    • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek trvalému pobytu
    • předložit občanský průkaz
    • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem Úřadu.

  • Placení místních poplatků
    • Poplatky za odpady
    • Poplatky za psa
    • Nájemné

  • Podání žádosti o kácení stromů
    Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou.
    Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
    Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

  • Řešení sousedských vztahů
    Stížnosti na místní občany a na činy uskutečnivší se v k.ú. a nahlášení přestupků

  • Zábory
    V případě, že plánujete např. opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Úřadě použití veřjeného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek. Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle platné legislativy

Další rubriky:

ODEBÍRAT NOVINKY

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

czechpoint.jpg
mas.jpg

Doprava

di

jr

 

Vyrobeno s v Origine

28. 4. 2021 10:02

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru