další informace na www.hermanov.cz/svp

 


Úřední deska

22.09.2016 22:34

Volby 2016 - do zastupitelstev krajů

Oznámení o době a místě konání voleb volby se uskuteční: V pátek 7.10.2016 od 14 do 22 hodin, v sobotu 8.10.2016 od 8 do 14 hodin. Místem konání...

—————

21.09.2016 22:06

Pozvánka na zasedání ZO Heřmanov

Zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov se koná ve čtvrek 29.9.2016 od 18:00 v pohostinství Fojtovice.   program v přiloženém souboru 160929...

—————

21.09.2016 21:59

Přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Heřmanov dne 25.10.2016 od 8:00 do 11:00. Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou...

—————

12.09.2016 19:51

Záměr prodeje pozemku

OBEC HEŘMANOV   Oznámení záměru prodeje pozdemku   Katastrální území Fojtovice Číslo st. 46. cena dle znaleckého...

—————

06.09.2016 17:25

Seznam neidentifikovaných vlastníků pozemků

170306 - neidentifikovatelní vlastníci pozemků.pdf (195 kB)

—————

30.08.2016 21:04

Veřejná vyhláška - přechodné značení komunikace

  Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu pořádání Svatováclavské pouti 24.9.2016.   160915 - Vyhláška značení.pdf (897...

—————

03.08.2016 21:38

Záměr pronájmu Obecních pozemků

Obec Heřmanov oznamuje záměr pronájmu obecních pozemků Katastrální území Fojtovice parcela číslo (st.) 46 výměra 1798 m2   Vyvěšeno dne...

—————

23.06.2016 20:00

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy   Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či...

—————


DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA

Hasiči 150
První pomoc 155
Policie 158
Tísňová linka 112
Poruchy energetika 840 850 860
Pohotovost plyn 1239
SćVK havarijní linka 840 111 111
Toxikologicé
informační centrum

224 919 293
224 915 402