Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 8.12.2021
Zveřejnit do: 16.12.2021
Oblast: Ostatní
Původce: Obec

Pozvánka na veřejné zasedání ZO Heřmanov

Starosta obce, podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolává konání zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov na den: Čtvrtek 16.12.2021 od 18:00 hodin v budově rest. Heřmanov
Program:
Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Činnost obecního úřadu od posledního jednání Zastupitelstva obce
Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
Rozpočtové opatření Č.5/2021
Rozpočet příspěvkové organizace - ZS a MS Heřmanov na rok 2022
Rozpočet obce Heřmanov na rok 2022
Jmenování inventarizační komise včetně příkazu k provedení inventarizace
Veřejnoprávní smlouva Č.1/2022 o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva Č.2/2022 o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva Č.3/2022 o poskytnutí dotace
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Dodatek č. 2 ke SoD na uklízení sněhu
Dodatek č. 2/2021 ke smlouvě Č.314009339- sběr, svoz a odstranění odpadu
Dodatek Č.4 ke smlouvě o poskytování služeb SKO, SO č. 5891002493
Obecně závazná vyhláška o komunálním odpadu 1/2021
Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby
Podání žádosti o dotaci na MMR, z programu ,,Podpora obnovy a rozvoje venkova" (multifúnkční hřiště s umělým povrchem ve Fojtovicích)
Směrnice o finanční kontrole
Pravidla pro prodej a pacht (úprava pravidel)
Změna nájemní smlouvy mezi obcí Heřmanov a Obecními lesy Heřmanov s.r.o.
Prodloužení nájemních smluv na obecní byty Heřmanov čp.13 a 113
Odměny pro členy SPOZ při obci Heřmanov
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace od Ústeckého kaje
Smlouva o provádění servisních prací na místním rozhlasu
Dodatek ke smlouvě o servisním a materiálovém zabezpečení
Smlouva o poskytnutí daru (pro Město Benešov n/Pl- JSDH)
Smlouva o poskytnutí daru (pro ZŠ a MŠ Heřmanov)
Snížení ceny prodeje osobního vozidla DACIA LOGAN
Dohoda o narovnání
Různé
Diskuse
Závěr

Připojené dokumenty:
ikona 211216-zasedani-zo.pdf (PDF 455.84 kB)

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

videokanál Youtube

Czechpoint

dopravní info

 

Vyrobeno s v Origine

15. 7. 2024 15:09

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru