Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 1.4.2021
Zveřejnit do: 8.4.2021
Oblast: Ostatní
Původce: Obec

Pozvánka na zasedání ZO Heřmanov

Veřejné zasedání zo heřmanov dne 8.4.2021 od 17 hodin v pohostinství heřmanov


Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Činnost obecního úřadu od posledního jednání Zastupitelstva obce
5. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Heřmanov
6. Rozpočtové opatření č.1/2021
7. SOD na stavební akci „Heřmanov –zpevněná plocha a opěrná zeď“
8. Záměr zprostředkování prodeje osobního vozidla DACIA LOGAN
9. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
10. Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě č.314009339- sběr, svoz a odstranění odpadu
11. Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb SKO, SO č. 5891002493
12. Záměr prodeje části pozemku p.p.č.166/3 o výměře 114 m2 z p.p.č. 166/1 v k.ú. Heřmanov
13. Zachování obecních pozemků st. č.125, p.p.č. 6 a 7 vše v k.ú. Fojtovice pro účely obce
14. Změna pravidel pro prodej a pacht pozemků obce Heřmanov
15. Prodej pozemku p.č. 125/1 o výměře 129 m 2 v k.ú. Blankartice
16. Prodej pozemku st.č. 40 v k.ú. o výměře 143 m 2 v k.ú. Heřmanov
17. Prodej části pozemku p.p.č. 166/3 o výměře 114 m 2 z p.p.č. 166/1 v k.ú. Heřmanov
18. Prodej pozemku st.č.66/2 o výměře 27 m 2 v k.ú. Heřmanov
19. Žádost o odpuštění nájemného pro nebytové prostory restaurace Heřmanov čp. 113
20. Zvýšení ceny vodného
21. Různé
22. Diskuse
23. Závěr


Vstup na veřejné jednání pro všechny účastníky povolen pouze s respirátory a nutnost dodržování vládního nařízení s ohledem na pandemii COVID 19

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

videokanál Youtube

Czechpoint

dopravní info

 

Vyrobeno s v Origine

8. 4. 2024 15:09

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru