Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Heřmanovský zpravodaj

Na stránkách gis.hermanov.cz je umístěn plánek se zakreslenými místy pro distribuci zpravodaje.

Poděkování firmě MO.REAL, s.r.o. za podporu zpravodaje, aby mohl vycházet barevně
A firmě Jiří Bartoš - SLON za vstřícnost při tisku.

Prosinec 2021 - č. 132

zpravodaj-132-tisk.pdf

Informace z obecního úřadu
Odpověď z Ministerstva místního rozvoje
Plán mysliveckých naháněk
PF2022
Informace z usnesení ZO Heřmanov
Mikulášská nadílka pro děti
Vítr opět řádil
Šipkaři Mamlas Team
Kids Racing Team Heřmanov z.s.

Listopad 2021 - č. 131

zpravodaj-131-tisk.pdf

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Opatření (COVID)
Mikulášská nadílka pro děti
Návrh nového uspořádání pozemků
Nájemní smlouvy pro k.ú. Blankartice
Výlet do středověku
Podzimní Halloween ve škole
Výsledek kontroly ÚOHS
Daňová kontrola z Finančního úřadu pro Ústecký kraj
Netradiční vítání adventu v naší škole
Fotbal TJ Heřmanov
Termíny svozu vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2022

Říjen 2021 - č. 130

zpravodaj-130-tisk.pdf

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Zájezd do Dětenic pro seniory
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Oznámení o zahájení daňové kontroly
Výpadek elektřiny po větru
Vítání občánků 2021
Kalendář akcí
Měsíc říjen v  naší škole
Blíží se milostivé léto, pomůže tisícům lidí v exekucích

Září 2021 - č. 129

zpravodaj-129-tisk.pdf
zpravodaj-129-vkládka.pdf

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Plán mysliveckých naháněk MS Hubert Heřmanov 2021 
Informace ze 4. veřejného jednání ze dne 23.9.2021
K diskuzi 4. Veřejného jednání ze dne 23.9.2021
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Kalendář akcí
Naše škola - 1. září v naší škole
Podnět od …..?
Fotbal TJ Heřmanov

Srpen 2021 - č. 128

zpravodaj-128-tisk.pdf

náhled zpravodaje

 

Červenec 2021 - č. 127

zpravodaj-127-tisk.pdf (9,7 MB)

náhled zpravodaje

 

Červen 2021 - č. 126

zpravodaj-126-tisk.pdf (4,2 MB)

náhled zpravodaje

 

Květen 2021 - č. 125

zpravodaj-125-tisk.pdf (7,2 MB)
náhled zpravodaje

 

Duben 2021 - č. 124

zpravodaj-124-tisk.pdf (5,5 MB)
náhled zpravodaje

 

Březen 2021 - č. 123

zpravodaj-123-tisk.pdf (3,6 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Veřejné zasedání zo heřmanov dne 8.4.2021 v pohostinství heřmanov
Novinky a úřední deska v e-mailu
 Kulturní dům Fojtovice 66
 Znovuzískaná asfaltová směs 
Svoz nebezpečných odpadů
Budova OÚ Heřmanov
Odstavování vozidel vedle silnice III.tř.
Pojízdná prodejna s masem a masovými výrobky
zápis do 1. ročníku zš
Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd
Zápis do MŠ
Ukliďme Česko v Heřmanově
Z Úřadu práce
Velikonoce -  Svátky jara

Únor 2021 - č. 122

zpravodaj-122-tisk.pdf 3,2 (MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Letošní zima
Internet po optice
Rekonstrukce a nová přístavba OÚ Heřmanov
Vyvážení komunálního odpadu
Zpevněná plocha a opěrná gabionová zeď
termíny svozu tříděných odpadů
Omluva
Kalendárium
Leden a únor v MŠ
Sčítání 2021
Sportovní okénko

Leden 2021 - č. 121

zpravodaj-121-tisk.pdf (3,9 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Ukončení činnosti šéfredaktora
Výsledky hospodaření obce Heřmanov za rok 2020
Odpady v roce 2021
Začátek nového roku 2021 ve škole
Kalendárium
Ohlédnutí za uplynulým mysliveckým rokem
jak se přihlásit k očkování proti Covid-19
Shrnutí motokrosové sezóny 2021 Kids Racing Team Heřmanov

 

 V tištěné verzi je bohužel chyba v článku "Kalendárium". Toto je zde již opraveno.

Prosinec 2020 - č. 120

zpravodaj-120-tisk.pdf (3,3 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Lednový hon
Usnesení ze 4. veřejného jednání dne 15. 12. 2020 v Heřmanově
Odpadové hospodářství v obci
Pokračování prací na hřbitově
Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů
Strategický plán rozvoje obce Heřmanov na období 2020-2030
Přáníčka pro seniory
Malé ohlédnutí za letošním rokem z naší školy

Listopad 2020 - č. 119

zpravodaj-119-tisk.pdf (4,7 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Plánované akce stavebního charakteru na 2021
Informace k plánovaným bodům ZO na den 15.12.2020 
Rozšíření Blankartického rynku
Gabionová zeď a odstavná plocha v Heřmanově
Rekonstrukce budovy restaurace ve Fojtovicích
Adventní čas je před námi
Z naší školy
Rybníček
Prosincové hony
COVID, COVID, COVID
Sportovní okénko
    Z Unie šipkových organizací
    Kids Racing Team Heřmanov
Fejeton - Vzkaz z USA

Říjen 2020 - č. 118

zpravodaj-118-tisk.pdf (3,4 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Pravidelné setkání seniorů
Zjišťování hranic pro obnovu katastrálního operátu
Listopadový hon
Informace z usnesení 3. veřejného jednání ZO konaného 29. 9. 2020
Říjen a listopad na zahradě
Vítání občánků do života
Sportovní okénko
Fejeton COVID - 19
Smějeme se s internetem

Září 2020 - č. 117

zpravodaj-117-tisk.pdf (3,1 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Návrh strategického rozvojového plánu obce
Platba poplatků
Říjnem začínají hony
Vítání občánků do života
Zjišťování hranic pro obnovu katastrálního operátu
Poděkování za podporu malého obchodu
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností
Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Druhý úklid - v Blankarticích…
Sportovní okénko - fotbal
Kids Racing Team Heřmanov z.s.

Srpen 2020 - č. 116

zpravodaj-116-tisk.pdf (2,8 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Uzavírka mostu v Benešově n/Pl.
Upozornění pro řidiče 
Letní akce ve Fotivicích
Září na zahradě
Country k létu prostě patří
Informace k hygienickým opatřením při provozu ZŠ
Svatováclavskou pouť letos nebude pořádat obec
Svatováclavská pouť bude!!!
Školní rok 2020/2021
Sportovní okénko
Fejeton - Country k létu prostě patří

Červenec 2020 - č. 115

zpravodaj-115-tisk.pdf (6,8 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Uzavírka mostu v Benešově n/Pl.
Odpoledne na vodě 2020
Srpen na zahradě
Blankartický rynek
Sportovní okénko - fotbal

Červen 2020 - č. 114

zpravodaj-114-tisk.pdf (2,4 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Obnova katastrálního operátu
Odpoledne na vodě 2020
Informace z usnesení z 2. veřejného jednání dne 28. 5. 2020 v Blankarticích
Rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku
Červenec na zahradě
Sportovní okénko - fotbal
Fejeton - Noc kostelů

Květen 2020 - č. 113

zpravodaj-113-tisk.pdf (4,3 MB)

Informace z obecního úřadu
Obnova katastrálního operátu
Čištění a revize komínů
Svoz komunálního odpadu květen – září 2020
Plánovaný den dětí 30.5.2020 se nekoná
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácnosti 
Vakcinace psů v naší obci
Zasedání ZO obce Heřmanov
Červen na zahradě
Sportovní okénko - „COVID CUP“
Kids Racing Team Heřmanov z.s.

Duben 2020 - č. 112

zpravodaj-112-tisk.pdf (2,2 MB)

Informace z obecního úřadu
Ke koronaviru
Květen na zahradě
Omezená kultura v obci 
Vakcinace psů prozatím není možná 
Vtip z internetu
Oznámení o obnovení provozu Mateřské školy v Heřmanově
Výsledky přijetí žáků do 1. třídy
Informace pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Den Země

Březen 2020 - č. 111

zpravodaj-111-tisk.pdf (3,8 MB)

Informace z obecního úřadu
Informace z usnesení 1. veřejného jednání dne 12. 3. 2020 ve Fojtovicích
Duben na zahradě
Dotazník pro strategický rozvojový dokument
Masopustní veselí
Informace k zápisu žákůdo 1. tříd pro školní rok 2020/2021
Plánované akce pořádané ZŠ a MŠ na rok 2020
Pilné ženy
Fejeton COVID-19

Únor 2020 - č. 110

zpravodaj-110-tisk.pdf (4,2 MB)

náhled zpravodaje

Informace z obecního úřadu
Vichřice Sabine
Pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanov
Dokončovací práce v Heřmanově
Dotazníkové šetření
Nádoby na použité oleje z kuchyní
Březen v zahradě
Pozvánka na masopust
Kam za kulturou?
Kids Racing Team Heřmanov z.s.
Příprava fotbalistů 
Fejeton - Doba plastová

Leden 2020 - č. 109

zpravodaj-109-tisk.pdf (2 MB)

náhled zpravodaje

Slovo šéfredaktora
Informace z obecního úřadu
Výsledky hospodaření obce Heřmanov za rok 2019
Informace z 5. veřejného zasedání ZO z 19. 12. 2019
Odpady
Nájmy pozemků
Pozemkové úpravy v k.ú. Heřmanov
Plánované akce pořádané obcí Heřmanova kulturní komisí při obci na rok 2020
Blankartický rynek - kulturní a společenské akce  2020
Plánované akce OÚ Heřmanov a zastupitelů na rok 2020
Silvestr v Blankarticích.
Kiosek na kabinách TJ Heřmanov
Fejeton - Jak dotěrný hmyz
Dotazník pro občany

1-xxx

Archiv (Dropbox)

 

 

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

Czechpoint

dopravní info

IDOS

Vyrobeno s v Origine

13. 1. 2022 10:31

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru