Sběr nebezpečných a objemných odpadů

06.09.2016 09:06

V sobotu 1. října 2016

nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu:

Upozornění: V letošním roce je změna svozu, začíná se v Blankarticích a časy oproti minulým svozům jsou posunuty!

1 Blankartice otočka autobusu 10:05 – 10:20
2 Blankartice u Michálků 10:25 – 10:40
3 Fojtovice u Horů 10:50 – 11:05
4 Fojtovice u p. Okrouhlého 11:10 – 11:25
5 Fojtovice u požární nádrže 11:30 – 11:50
6 Heřmanov u paní Egrové 11:55 – 12:15
7 Heřmanov u hospody 12:20 – 12:40
8 Heřmanov u p. Procházky 12:45 – 13:00
9 Heřmanov odbočka na Mlatce 13:05 – 13:25

 

Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky tužkové baterie,…), zářivky, lednice, televize, vyřazené léky, teploměry……

 

Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická zařízení, železný šrot, pneumatiky osobní a nákladní do výšky 120 cm (TRAKTOROVÉ NE!).

!! POZOR !! Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodílny a  pneumatiky, vyšší než 120 cm.

Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.

 

—————

Zpět