Pozvánky na akce

/album/akce/masopust2017-jpg/
/album/akce/frantiskov-web-jpg/

—————


Úřední deska

10.10.2016 21:40

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku  Fojtovice st. č. 46 v KÚ Fojtovice. Cena dle znaleckého posudku.   více na: 161027 - záměr prodeje.pdf (178kB)

—————

06.09.2016 17:25

Seznam neidentifikovaných vlastníků pozemků

170306 - neidentifikovatelní vlastníci pozemků.pdf (195 kB)

—————

23.06.2016 20:00

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy   Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či...

—————

27.04.2016 18:51

Závěrečný účet 2015

Závěrečný účet obce Heřmanov za rok 2015 včetně přezkoumání 2015-Zaverecny-ucet.pdf (2,7MB) 2015-Prezkoumani.pdf (2,9MB)   Vyvěšeno...

—————

10.03.2016 22:17

Veřejnoprávní smlouva 2016-1 o poskytnutí dotace

o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Heřmanov na rok 2016 Příjemce: TJ Heřmanov, spolek smlouva: VS 2016-1.pdf...

—————

07.03.2016 22:35

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 - o odpadech

—————

02.03.2016 19:31

Účelová neinvestiční dotace - sportovní aktivity

Obec Heřmanov pro rok 2016 podpoří sportovní aktivity v obci formou účelové neinvestiční , individuální dotace.  Uznatelné náklady pro...

—————

01.03.2016 21:09

Výroční zpráva za rok 2015

180302 - Výroční zpráva 2015.pdf (207kB)

—————


DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA

Hasiči 150
První pomoc 155
Policie 158
Tísňová linka 112
Poruchy energetika 840 850 860
Pohotovost plyn 1239
SćVK havarijní linka 840 111 111
Toxikologicé
informační centrum

224 919 293
224 915 402