Archiv článků

15.03.2017 20:52

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce

Zasedání Zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 23. 3. 2017 od 18.00 hodin v pohostinství Heřmanov   více na: 170323 - zasedání ZO.pdf (262 kB)      

—————

13.03.2017 20:34

Zrušení mimořádného opatření

170330 SVS - ukončení mimořádného opatření.pdf (234 kB)

—————

07.03.2017 21:05

Střednědobý rozpočet SOB

více v přiloženém dokumentu 170323 - rozpočet SOB.pdf (195 kB)

—————

06.03.2017 19:32

Rozpočtové změny 2017

170323 - rozpočtové změny 2017.pdf (340 kB)      Vyvěšení : 6.3.2017 Sejmutí: 23.3.2017

—————

02.03.2017 21:03

Komplexní pozemkové úpravy - Fojtovice

170323 SPÚ Fojtovice.pdf (348 kB)

—————

27.02.2017 21:20

Omezení pracovní doby na úřadě

Ve středu tj. 1.3. 2017 bude na OÚ Heřmanov čerpání řádné dovolené. Úřední hodiny budou za účasti místostarosty od 16.00 hod. do 18.00 hod.

—————

06.02.2017 16:17

Oznámení záměru prodeje pozemku

  Katastrální území Fojtovice p.p.č. 1553 dle znaleckého posudku   170223 - záměr prodeje pozemku.pdf (176kB)       Vyvěšeno dne: 6.2.2017 Sejmutí dne: 23.2.2017

—————

06.02.2017 16:05

Záměr odkoupení pozemku

Obec Heřmanov oznamuje záměr odkoupení pozemku.   Katastrální území Heřmanov  1/3 ze st. p. 154 1/3 ze st. p. 152 1/3 z p.p.č. 1089/1 dle nabídky         170223 - záměr odkoupení pozemku.pdf (179kB)     Vyvěšeno dne...

—————

01.02.2017 22:10

SPÚ - nabídka pozemku k pronájmu

170501 - spu pronájem.pdf (198kB)   Sejmutí dne 1.5.2017

—————

26.01.2017 19:22

Pozvánka na veřejné zasedání ZO Heřmanov

Zasedání zastupitelstva obce se koná 2.2.2017 od 18:00 v pohostinství Fojtovice   170202 - Pozvánka zasedání ZO.pdf (260kB)

—————

21.01.2017 20:01

Otevření obchodu v Heřmanově

Od středy 25.1.2017 byl otevřen obchod v budově restaurace Heřmanov čp. 113. Otevírací doba: Pondělí 6.30 - 20.00 hod. Úterý 6.30 - 20.00 hod. Středa 6.30 - 20.00 hod. Čtvrtek 6.30 -...

—————

13.01.2017 20:40

Mimořádná veterinární opatření

170301 - SVS.pdf (554 KB)

—————

12.01.2017 22:50

Výzva k podání nabídky - aktualizace

Oprava a revitalizace rybníčku v obci...

—————

28.12.2016 23:55

Záměr směny pozemku

Oznámení záměru směny pozemku - v příloze 170113 - záměr směny pozemku - oprava.pdf (203 kB)     Vyvěšeno do: 13.1.2017

—————

21.12.2016 20:59

SPÚ - pozemkové úpravy - pověření ke vstupu - aktualizováno

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Heřmanov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území...

—————

30.11.2016 21:07

Návrh územního plánu BNP

Oznámení zahájení projednávání návrhu územního plánu Benešov nad Ploučnicí a vyhodnocení vlivů územního plánu Benešov nad Ploučnicí na udržitelný rozvoj území a pozvání ke společnému jednání   a   Veřejná vyhláška Oznámení vystavení návrhu územního plánu Benešov nad Ploučnicí a...

—————

30.11.2016 20:54

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov

Zasedání Zastupitelstva obce Heřmanov se koná ve čtvrtek, 8. prosince 2016 od 18:00 v pohostinství Heřmanov.   161208 zasedání ZO.pdf (257 kB)

—————

30.11.2016 20:49

SPÚ - návrhy změn bonity

Oznámení o vyložení nábrhu změn map bonitoaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)   161230 SPÚ BPEJ.pdf (744 kB)    

—————

22.11.2016 22:10

Návrh rozpočtu na rok 2017

161208 návrh rozpočtu 2017.pdf (767 kB)

—————

17.11.2016 23:24

Návrh rozpočtu SOB

161202 - SOB.pdf (190 kB)     Stažení 2.12.2016

—————

14.11.2016 21:55

Veřejná vyhláška

Projednávání návrhu zadání územního plánu Těchlovice   více na 161215-UP-Techlovice.pdf (648kB) dálkový přístup na adrese: http://projekty.mmdecin.cz/UP/Zadani/Techlovice       Sejmutí dne 15.12.2016

—————

01.11.2016 20:47

SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu

170202 SPÚ pozemky pronájem.pdf (404 kB)

—————

23.10.2016 00:10

Svatováclavská pouť 2016

Ohlédnutí za Svatováclavskou poutí (fotografie) na: https://www.facebook.com/obec.hermanov/

—————

19.10.2016 22:42

Informace ke kontrolám kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně...

—————

10.10.2016 21:57

Výsledky voleb

výsledky voleb v okrscích Heřmanov   161024 - výsledek okrsek 1.pdf (438kB) 161024 - výsledek okrsek 2.pdf (517kB)

—————

10.10.2016 21:40

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku  Fojtovice st. č. 46 v KÚ Fojtovice. Cena dle znaleckého posudku.   více na: 161027 - záměr prodeje.pdf (178kB)

—————

06.09.2016 17:25

Seznam neidentifikovaných vlastníků pozemků

170306 - neidentifikovatelní vlastníci pozemků.pdf (195 kB)

—————

06.09.2016 09:06

Sběr nebezpečných a objemných odpadů

V sobotu 1. října 2016 nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou dobu na stanovištích dle níže uvedeného harmonogramu: Upozornění: V letošním roce je změna svozu, začíná se v Blankarticích a časy oproti minulým svozům jsou...

—————

30.08.2016 21:19

ÚP ČR - pracoviště hmotné nouze v BnP

VE DNECH OD 30. 8. 2016 DO 2. 9. 2016 BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENO DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ÚP ČR – HMOTNÁ NOUZE V BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTUJTE NEBO NAVŠTIVTE ODDĚLENÍ HMOTNÉ NOUZE V DĚČÍNĚ.   OD 5. 9. 2016 BUDE PRACOVIŠTĚ OPĚT ZPROVOZNĚNO.

—————

23.06.2016 20:00

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy   Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení na silnici III/26221 a místní komunikaci ve Fojtovicích z důvodu rekonstrukce mostků   160627 - vyhlaska.pdf (608 kB)   Vyvěšeno...

—————